dimarts, 14 de juny de 2016

PER A LA RECUPERACIÓ DE TERCER

- Normativa:

-Literatura:
 •      AUSIÀS MARCH 
 •      EL TIRANT
-Les persones i les llengües:

 •  DEFINICIONS: Llengües en contacte, bilingüisme i diglòssia, llengües minoritàries i minoritzades...
 

dilluns, 13 de juny de 2016

PROVA EXTRAORDINÀRIA DE 2n ESO

Recomanació d'activitats que hauries de treballar epr poder superar la prova extraordinària:

 1. Ús de les grafies X; TX; IG
 2. Ús de grafies M, N, Ny, LL, L
 3. Ús de grafies G, J/TG, TJ
 4. Ús de grafies C, Ç
 5. Accentuació gràfica i diacrítica.
 6. Dièresis
 7. Pronoms febles
 8. Barvbarismes
 9. Activitats de comprensió lectora
 10. Gènere
 11. Nombre
 12. Morfologia verbal
 13. Sinònims i antònims
 14. Apostrofació i contracció
 15. Redacció textos: la carta, el diari personal...


dijous, 9 de juny de 2016PER A LA RECUPERACIÓ
4t

NORMATIVA

- CONJUNCIONS.
- PERÍFRASIS VERBALS. Teoria. Pràctica.- Historia de la llengua (del llibre)
- LITERATURA: LA RENAIXENÇA 

- Repasseu l'argumentació (tema, tesi, arguments, estructura...) Haureu de redactar un text.

dimarts, 10 de maig de 2016CONCEPTES BÀSICS SOCIOLINGÜÍSTICA

MAPA I LLENGÜES A EUROPA TEXT PER COMENTAR
I UN ALTRE
PER A REFLEXIONAR I EXTRAURE CONCLUSIONS.

1. Com és la realitat lingüística d'Europa? Posa'n exemples.
2. Quin són els tres països monolingües?
3. Per què penseu que hi ha llengües més prestigiades que unes altres?

Lucia López, Lucia Gallardo, Sara, Laura Ortiz, Míriam, Pau. ( Si algú més vol, avant!)

4. Si ser plurilingüe és beneficiós per al parlant, com diu l'article El bilingüisme intel·ligent, per què
   penses que determinada gent és contrària a les llengües, com en el cas del català? Estàs d'acord amb
   l'article?
5. Què penses de l'afirmació que es fa a l'article Parlem valencià que "el valencià és el nostre
   patrimoni, que ens identifica com a poble"? Estàs d'acord?
6. Saps a què es refereix quan diu que sempre el seu nom i la seua identitat ha estat un problema?
7. L'article diu que el valencià té un gran problema. A què es refereix? quina solución s'hi proposa?   
     Estàs d'acord? 

dimarts, 3 de maig de 2016

COMENCEM AMB ELS TEXTOS ARGUMENTATIUS
 
Entra a la página:  QUÈ ÉS ARGUMENTAR? i realitza els exercicis dels apartats:
 
 • Què és argumentar
 • És útil saber
 

divendres, 1 d’abril de 2016

Ausiàs Marc


L'EDAT MITJANA
Ausiàs March cor d'acer, de carn i fusta.
Qüestions al voltant del video.

Els trobadors. Informació interessant.

SI VOLS SABER-NE MÉS:
WebQuest de Ausiàs March (Fes clic sobre l'enllaç per accedir a l'aplicació).

POESIES ACTUALITZADES

divendres, 11 de març de 2016